A CHMS intensifica os traballos de conservación e mellora nos leitos dos ríos da provincia de Ourense

OurenseXa
A Confederación Hidrográfica do Miño-Sil está a traballar nos ríos Do Porto e Ourille ao seu paso por A Bola, e nos ríos Miño e Bubal nos tramos que discorren por A Peroxa
Traballos de conservación no leito dos ríos en A Bola
Traballos de conservación no leito dos ríos en A Bola
21 Xuño 2024

A Confederación Hidrográfica do Miño-Sil CHMS), organismo autónomo dependente do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, intensifica os traballos de conservación e mellora dos leitos da provincia de Ourense, esta semana trabállase nos municipios da Bola, nos ríos Do Porto, Ourille; e nos ríos Miño e Bubal ao seu paso pola Peroxa

En ambos os municipios procédese á retirada de árbores secas, enfermos ou en perigo de caída, ademais de rozas selectivas de matogueira perimetral e poda e clarexo de ramas baixas, todo iso co interese de evitar tapóns nas infraestruturas de paso.

No río Miño, ao seu paso pola Peroxa, complétase a actuación coa eliminación de especies exóticas invasoras, Acacia dealbata e Robinia pseudoacacia, presentes en varios puntos do leito e marxes.

“Estas intervencións teñen como obxectivo mellorar a capacidade hidráulica do leito, de manter a composición da vexetación de ribeira e de eliminar os restos de lixo acumulados nalgunhas zonas concretas” ha explicado o presidente.

É importante destacar que, aínda que, as actuacións de conservación e mantemento de leitos son competencia das Confederacións Hidrográficas, a norma engade unha excepción en canto aos leitos públicos situados en espazos urbanos, cuxa competencia corresponde á Administración competente en materia de ordenación do territorio e urbanismo.

0.1897599697113