Os concellos ourensáns recibirán preto de 4,3 millóns de euros para a mellora de camiños municipais

OurenseXa
Os municipios teñen de prazo ata o vindeiro día 26 de febreiro para presentar as súas solicitudes, de acordo co establecido na resolución publicada o pasado xoves no DOG
camiños_acceso_parcelas_agricolas
camiños_acceso_parcelas_agricolas
30 Xan 2024

A Xunta de Galicia destina un total de 4.287.646 euros aos 92 concellos da provincia de Ourense para subvencionar a mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas, dentro do Plan Marco 2024-2025. As entidades locais teñen de prazo ata o vindeiro día 26 de febreiro para presentar as súas solicitudes, de acordo co establecido na resolución da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural publicada no Diario Oficial de Galicia o pasado xoves, día 25 de xaneiro.

Para o conxunto de Galicia, a convocatoria conta cun orzamento de case 19,5 millóns de euros distribuído en dúas anualidades, 9,5 millóns para 2024 e 9,99 millóns para 2025. Este crédito está cofinanciado nun 75% polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento  Rural (Feader) da  medida 0431 do PDR de Galicia 2024-2020, nun 7,5% por fondos do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e nun 17,5% por fondos propios da Xunta de Galicia.

Ampliación, mellora e mantemento

Con estas axudas son subvencionables aquelas actuacións de ampliación -é dicir, que supoñen un incremento da largura que incide na mellora da seguranza viaria ou permitan o cruce de vehículos ou alargamentos necesarios en zona de curvas-, de mellora -un reforzo do firme existente coa incorporación de novas capas máis axeitadas ás características do tráfico rodado-, e mantemento -tanto do firme existente como das súas marxes.

Porén, non serán subvencionables aquelas actuacións que consistan unicamente no arranxo de fochas ou aquelas que se realicen en vías interiores dentro dos núcleos de poboación. Cada concello poderá presentar ata un máximo de tres proxectos e cada un dos proxectos poderá comprender ata un máximo de tres actuacións.

Para os efectos deste plan enténdese por camiño de acceso a parcelas agrícolas aquel que sexa de titularidade municipal e que facilite o acceso, en calquera punto do seu trazado, a cando menos dúas parcelas agrícolas.

Criterios de distribución

A distribución do crédito destinado a financiar o Plan marco de mellora de camiños municipais de acceso a explotación agrarias 2024-2025 realizouse de acordo con diversos criterios relacionados con cuestións como o número de habitantes, a superficie da localidade ou o grao de despoboamento.

Neste sentido, do montante total da convocatoria 17.998.525 euros asígnanse para todos os concellos partindo de cantidades fixas que se modulan empregando criterios de despoboamento, envellecemento, superficie do concello e un coeficiente de agrariedade onde se valoran datos de carácter socioeconómico vinculados a actividade agraria. Os 1,5 millóns de euros restantes financiarán a redacción dos estudos integrais da rede viaria municipal.

0.20293402671814